Den förvalda utföraren blir utförare på de koder du lägger in i kalkylen.

Sök efter Meps-kod. Sökningen kan innehålla flera sökord. Det går även att söka på kodens nummer.

Kalkylera genom att välja Mallar med färdiga Grupper av Koder för specifik bransch och konstruktionstyp

Välj koder i trädet. Under varje rubrik finns arbetsmomenten som berör den aktuella konstruktionstypen.


Avtalade koder är de arbetsmoment som finns definierade i avtalet mellan parterna.

Egna Koder, Med dessa redovisar ni de kostnader och arbetsmoment som inte fins definierade i specifik Mepskod.