• Avage kalkulatsioon
  • Klõpsake puuvaates „Kokkulepitud koodid“.
  • Valige kokkulepitud kood.
  • Täitke väljad ja valige „Lisa“ 

 

 

Kokkulepitud koode kasutatakse korduvate tööetappide puhul, mida MEPS-koodid ei hõlma või mille tingimusi ei saa MEPSi hangete reeglistiku alusel tavapäraseks pidada ja seetõttu tuleb kasutada kokkulepitud koode. Iga Kokkulepitud kood peab sisaldama nime, määratlust, ühikut ja hinda.

Pöörake tähelepanu eelkõige sellele, et kokkulepitud koodid ei hõlma korraldusaega, sõidukulusid ega materjali transporti. Kui kokkulepitud koodid puudutavad tavatingimustest kõrvalekaldeid, tuleb need kõrvalekalded dokumenteerida viisil, mis võimaldab pooltel hiljem hüvitist määrata.