• Gå till Kalkylering

  • Klicka på Avtalade koder i trädet.

  • Välj en avtalad kod.

  • Fyll i de olika fälten och välj ”Lägg till


Avtalade koder används för återkommande moment som inte täcks av MEPS-koder eller när förutsättningarna inte kan anses vara normala enligt MEPS Uppdragsregelverk ska avtalade koder användas. Varje Avtalad kod ska innehålla benämning, definition, enhet och pris.

Notera särskilt att Avtalade koder inte genererar ställ, resor eller materialtransport. Om avtalade koder avser avvikelser från normala förutsättningar så ska dessa avvikelser dokumenteras på ett sätt som gör det möjligt för parterna att i efterhand kunna bedöma ersättningen.