Mis on MEPS-i kliimaarvutus?


MEPS-i kliimaarvutuses esitatakse üldised kliimamõju väärtused, mida kalkulatsiooni sisu kajastab. 

Arvutus esitatakse MEPS-i materjalide, sõidukulude, transpordikulude ja energiatarbimise kategooriate kohta. Kliimamõju arvutus tehakse samade parameetrite alusel, mis saadakse tavalistest MEPS-i arvutustest (nt materjalid, sõitude arv jne). Esitatud väärtuste põhjal on esitatud kasvuhoonegaaside eeldatavad heitkogused, mis mõjutavad kasvuhooneefekti ja globaalset soojenemist. Kasutatav ühik on kg CO2e - süsinikdioksiidi ekvivalent. 
Kust tulenevad väärtused ja arvutusmeetod?


Tehtud arvutus on välja töötatud IVL Rootsi Keskkonnauuringute Instituudi ja MEPS-i koostöös. 

 

IVL Rootsi Keskkonnauuringute Instituut vastutab kliimaandmete eest, kasutades näitajat kg süsinikdioksiidi ekvivalent (kgCO2e), millel kliimaarvutus põhineb. 

 

MEPS vastutab materjalikulu ja transpordikoguste arvutamise eest. 

 

Energiatarbimist kajastatakse arvutuses käsitsi oma või kokkulepitud koodiga.

 

Arvutuse väärtusi ajakohastatakse MEPS-is integratsiooni teel iga päev IVL-i kliimamõju põhiandmete alusel.
Mis mõjutab MEPS-i arvutustes kliimaarvutuse väärtust?

  1. MEPS-koodid annavad arvutuse CO2e kg kohta materjalide, sõidukulude ja transpordikulude puhul. 
  2. Kokkulepitud koodid ja oma koodid, mille ühikuks on kWh, on aluseks energiatarbimise kg CO2e arvutamisele.


Muid kokkulepitud ja oma koode kliimaarvutuses ei kasutata.

 

Materjali kliimamõju puhul on mõned kõrvalekalded:

  1. Kui MEPS-koodis kasutatakse mingit muud materjali kui MEPS-i materjali, siis kasutatakse MEPS-i materjalile vastavaid väärtusi.
  2. Teatud kompleksseid MEPS-i materjale, kus IVL-i andmetel ei ole õige vaste leidmiseks piisavalt andmeid, käsitletakse andmelünkadena (nt kodumasinad ja soojuspumbad)Millised on MEPS-i kliimaarvutuste piirid?


Kliimaarvutused hõlmavad kõike alates tooraine käitlemisest kuni lammutatud materjali transportimiseni jäätmejaama. See ei hõlma prügilate haldamist. Lisaks ei sisalda kliimaarvutus hanke töömahu arvutamist.Mida tähendab katvusaste?


Arvutuse katvusaste määratakse kogu arvutuse väärtuse suhtes. 

 

Katvusastet mõjutab MEPS-i koodide väärtus võrreldes kokkulepitud/oma koodidega ja MEPS-i koodidega, millel on materjalide andmelüngad.


 

Kellel on juurdepääs kliimaarvutusele?


MEPS-i kliimaarvutus on saadaval MEPS-is neile ettevõtetele, kes otsustavad funktsiooni aktiveerida MEPS-i tugiteenuse kaudu. Kui funktsioon on ettevõttes sisse lülitatud, kuvatakse kliimaarvutus hanke kalkuleerimise vaates.

 

Kliimaarvutus on nähtav ka hankesse kutsutud osapooltele.