Esimääritelty suorittaja merkitään suorittajaksi kaikkiin koodeihin, jotka lisäät laskelmaan.

 

 

Hae Meps-koodeja. Haku voi sisältää useita hakusanoja.

 

Tee laskelma käyttämällä malleja, jotka sisältävät valmiita koodiryhmiä tietyille toimialoille ja rakennetyypeille.

 

Valitse koodit puurakenteesta. Jokaisen otsikon alla on työvaiheet, jotka koskevat kyseessä olevaa rakennetyyppiä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sovitut koodit ovat työvaiheita, jotka on määritelty osapuolien välisessä sopimuksessa.

 

Omat koodit on tarkoitettu käytettäväksi sellaisissa kustannuksissa ja työvaiheissa, joille ei ole määritelty tiettyä Meps-koodia.