Hvordan legge inn MEPS koder:Hvordan legge inn avtalte koder:Hvordan legge inn egne koder: