Alternativ 1: 

Klicka på ikonen för trädet 

Välj önskad kod från trädstrukturen genom att klicka på nivåerna i trädet. 

Välj önskad åtgärd.
Alternativ 2: 

Klicka i sökrutan Sök MEPS-kod

Skriv ett eller flera sökord i fältet eller sök på kodnummer. 

Välj kod i listan som öppnas. 

Välj önskad åtgärd.