Avtaleinnstillinger

På fanen Avtaleinnstillinger velger du hvilken rolle bedriften skal ha som avtalepart. Du kan være både Bestiller og Utførende (som Hovedentreprenør)……eller bare en av rollene (som Forsikringsselskap eller Underentreprenør).Oppdraginnstillinger

Under Oppdragsinnstillinger velger du hvilke roller du kan ha i et oppdrag. Hvis bedriften vil ha flere roller, velger du Alle.