Avtalsinställningar

Vid fliken Avtalsinställningar väljer du vilken roll företaget ska ha som avtalspart. Du kan vara både Beställare och Utförare (som Huvudentreprenör) eller enbart en av rollerna (som Försäkringsbolag eller Underentreprenör).
Uppdragsinställningar


Under Uppdragsinställningar väljer du vilka roller du kan ha i ett uppdrag. Om företaget kommer att ha flera roller väljer du Alla.