Med partner nettverk kan hver bedrift styre hvilke forretningsenheter (avdelinger) som kan og ikke kan motta oppdrag.


For entreprenører gjør man slik:

 

 

 

Merk: Man kan pause forretningsenheter eller hele selskapet både på entreprenør og bestiller siden. 


For forsikringsselskap gjør man slik: 

 

Merk: Man kan pause forretningsenheter eller hele selskapet både på entreprenør og bestiller siden.

 

Slik pauser du avtalen

Hvis du ikke vil bruke partner nettverk kan du pause hele avtalen slik: 

Gå til Avtaler -> Trykk på pauseknappen -> Velg start og sluttdato -> Trykk lagre