Avtale og Partner nettverk

Avtale - Avtaleinnhold
Opprett en ny avtale ved å klikke på knappen Legg til. Velg om du vil opprette en avtale som bestiller eller utførende. Velger du utførende, kan du opprette...
Thu, 22 Aug, 2019 ved 2:06 PM
Avtale - Håndtere avtaler
Avtalen med dine partnere finner du under Avtale. Som bestiller oppretter du avtale mot dine utførende og som entreprenør kan du opprette avtaler mot privatk...
Thu, 22 Aug, 2019 ved 2:17 PM
Partner nettverk
Med partner nettverk kan hver bedrift styre hvilke forretningsenheter (avdelinger) som kan og ikke kan motta oppdrag. For entreprenører gjør man slik...
Mon, 22 Jan, 2024 ved 11:26 AM