Opprett en ny avtale ved å klikke på knappen Legg til.

Velg om du vil opprette en avtale som bestiller eller utførende. Velger du utførende, kan du opprette en bedriftsavtale eller en avtale mot privatmarkedet

Velger du å opprette en avtale mot privatmarkedet, kan du enten opprette en generell avtale eller en enkeltavtale mot en enkel privatperson.

Velger du å opprette en avtale mot Bedrift, kan du velge å legge til en Meps-bedrift, og kan da velge blant alle aktive Meps-bedrifter i Norge. Du kan også velge å legge til en annen bedrift som ikke har Meps.

Legg inn deg selv som kontaktperson og utførendes kontaktperson for avtalen. Klikk deretter på Bekreft avtaleparter.

Fyll i navn på avtalen og eventuelt referansenummer.

Som avtalsansvarlig hos Bestiller eller hos Utfører kan jeg lage, endre eller deaktivere avtaler for moderselskapet, eller for spesifike avdelinger (om det finnes). Du får aktivt velge om du vil at avtalen skal være «Ikke delt», og da kan avtalen kun brukes av den avdelingen som har laget avtalen.


Beskriv Avtalens omfang og angi når avtalen Gjelder fra og til- og med dato. Her kan du også beskrive Beregning av avstand og merke av «Angi radius med fri km» for lenger ned å kunne stille inn denne per bransje.
Legg til «Utgangsadresse» for utførende.

Samtlige koder i Meps er koblet til en bransje som vanligvis tilsvarer forskjellige typer entreprenører. Merk av og prissett Bransjer som skal være med i avtalen. Har en utførende markert av for at en bransje utføres via en underentreprenør (se avsnittet Vår bedrift), kan underentreprenørens påslag legges til bransjen. Bransjeprisene brukes for å prissette kodene i oppdraget.

Skal Kontantoppgjør være med i avtalen merker du av Bruk kontaktoppgjør og legger inn de aktuelle verdiene. Kontantoppgjør brukes for at en forsikringstaker skal kunne få erstatning for eventuelt arbeid som denne utfører i et forsikringsoppdrag, i stedet for en entreprenør.
Meps materialprisliste ligger alltid i avtalen. Legg inn rabatter eller påslag på Meps materialprisliste for hver materialgruppe og bransje som er med i avtalen, i henhold til overenskomsten.
Hvis du vil ha flere materialprislister kan du legge til én eller flere importerte lister ved å klikke på Legg til.
For en importert liste kan du bare legge inn rabatt og påslag for listen i sin helhet.

Klikk på en materialgruppe for å se hvilke materialer som inngår.


Her kan du overføre Meps-koder til annen bransje som standardverdi. Dette innebærer at hvis du for eksempel overfører gulvkoder til bransjen Bygg så vil disse kodene legges til bransjen Bygg i et oppdrag hvor denne avtalen brukes.
Merk av for Utfør befaring hvis du utfører denne, og legg til Søkbare nøkkelord for å forbedre søkefunksjonen.Legg til Avtalte koder. Klikk på Legg til for å legge til koder for kostnader som ikke finnes i Meps. Disse kodene kan brukes i de oppdragene hvor denne avtalen brukes. Andre avtaletekster og overenskomster kan du legge til som Vedlegg.

Når du er klar og vil opprette avtalen, klikker du på Send til godkjenning. Utførende får et varsel og kan godkjenne avtalen som da blir gyldig og klar til å brukes i oppdrag.

Nederst på respektive avtale finnes avtalens Historikk som inneholder f.eks. når og av hvem som opprettet, samt godkjente avtalen.