Uue lepingu koostamiseks vajutage nupule „+ Leping“.


 

Valige, kas soovite koostada lepingu tellija või töövõtjana. Kui valite töövõtja, saate luua ettevõtte lepingu või erakliendi lepingu.

 

 

Kui valite erakliendi lepingu, saate koostada kas üldlepingu või personaalse lepingu.

 


 

Kui valite ettevõtte lepingu, klõpsake nupul „Lisa Meps-ettevõtte“ ja seejärel valige kõigi Eestis aktiivselt tegutsevate Mepsi ettevõtete hulgast. Võite lisada ka ettevõtte, mis pole Mepsi sisestatud. 

 


 

Lisage lepingupoolte kontaktisikud. Seejärel klõpsake nuppu „Määra lepingupooled“.

 


 

Sisestage lepingu nimi ja vajadusel viitenumber.

 


 

Kindlustusseltsi või töövõtja lepinguhaldurina saate oma ettevõttes luua, muuta või kasutusest eemaldada ettevõtete või konkreetsete kulukohtade (kui neid on) lepinguid. Saate valida, kas lepingut jagada või mitte. Jagamata lepingut saab kasutada ainult lepingu loonud ettevõtte kulukoht.

 


 

Kirjeldage lepingu ulatust ja sisestage kehtivusaeg koos jõustumis- ja lõpukuupäevaga. Siin saate täpsustada ka vahemaade arvutamist ja märkida „Määra tasuta läbitavate kilomeetrite kogus“, et seda allpool tegevusalade kaupa seadistada.

Lisage töövõtja lähteaadressid.

 


 

Kõik Mepsi koodid on seotud tegevusalaga, mis tavaliselt vastab erinevat tüüpi töövõtjatele. Märkige lepingusse lisatavad tegevusalad ja määrake neile hind. Kui töövõtja on märkinud, et tegevusala töid teostatakse alltöövõtja kaudu (vt jaotist „Meie ettevõtte“), saab tegevusalale lisada alltöövõtu lisatasud. Tegevusala hindu kasutatakse hankes olevate koodide hinnastamiseks.

 


 

Kui soovite lepingusse lisada rahas hüvitamist, märkige ära „Kasuta rahas hüvitamist“ ja sisestage hinnad. Rahas hüvitamist kasutatakse selleks, et kindlustusvõtja saaks töövõtja asemel hüvitist mis tahes kindlushankes tehtud töö eest.

 


 

Leping sisaldab alati Mepsi materjalide hinnakirja. Lisage Mepsi materjalide hinnakirja teie lepingus kokkulepitud allahindlused või juurdehindlused iga materjalirühma ja tegevusala kohta.

Kui soovite kasutada mitut materjalide hinnakirja, võite lisada ühe või mitu imporditud hinnakirja, klõpsates nuppu „+ Lisa“.

Imporditud hinnakirjas saate allahindlusi ja juurdehindlusi lisada ainult hinnakirjale tervikuna.

Klõpsake materjalirühmal, et näha, millised materjalid on hõlmatud.

Kui klõpsate kokkulepitud hinnakirjal, näete kõiki selles sisalduvaid materjale ja hindu.

 


 

Siin saate Mepsi koodide standardväärtused üle kanda teistele tegevusaladele. See tähendab, et kui kannate näiteks põrandatöö koodid üle ehitustöö tegevusalale, kasutatakse neid koode ehitusetöö tegevusalal nendes hangetes, kus seda lepingut kasutatakse.

Märkige ruut „Teeb ülevaatusi“, kui seda tehakse, ja lisage otsingufunktsiooni täiustamiseks märksõnu. 

Lisage kokkulepitud koodid. Klõpsake nuppu „+ Lisa“, et lisada koodid kuludele, mida Mepsis ei ole. Neid koode saab kasutada hankes, kus seda lepingut kasutatakse. Manustena saate lisada muid lepingu tekste ja kokkuleppeid.

 


 

Kui olete valmis ja soovite lepingut jõustada, klõpsake nuppu „Saada kinnitamiseks“. Lepinguosaline saab teate ning võib lepingu kinnitada, mis seejärel muutub kehtivaks ja on hankes kasutamiseks valmis.

Kui soovite lepingu saajana midagi muuta, märkige ruut „Tee ettepanek läbivaatamiseks“, lisage oma muutmisettepanekud ja saatke leping tagasi

 


 

Iga lepingu allosas on lepingu ajalugu, mis sisaldab näiteks seda, millal ja kelle poolt leping on loodud ja kinnitatud.