Skapa nytt avtal genom att klicka på knappen + Avtal. Välj om du vill skapa avtal som beställare eller utförare. Väljer du utförare kan du skapa ett företagsavtal eller ett avtal mot privatmarknaden.
Väljer du att skapa ett avtal mot privatmarknaden kan du antingen skapa ett generellt avtal eller ett enskilt avtal mot en enskild privatperson.
Väljer du att skapa ett avtal mot Företag kan du välja att lägga till ett Meps-företag och kan då välja bland alla aktiva Meps-företag i Sverige. Du kan även välja att lägga till ett annat företag som inte har Meps.
Lägg in dig som kontaktperson och utförares kontaktperson för avtalet. Klicka sedan på Fastställ Avtalsparter.
Fyll i namn på avtalet och eventuellt referensnummer.
Som avtalsansvarig på Försäkringsbolag eller hos Entreprenör kan jag skapa, ändra eller inaktivera avtal för moderbolaget eller för specifika affärsenheter (om sådana finns) som avtalspart inom den egna organisationen. Du får aktivt välja om du vill att avtalet ska vara Ej delat och då kan avtalet endast användas för den affärsenhet som har skapat avtalet.Beskriv Avtalets omfattning och ange giltighetstid med till- och fråndatum. Här kan du även beskriva Beräkning av avstånd och markera Tillämpa radie med fria km för att längre ner ställa in denna per bransch, du kan även göra en Miljöbedömning.
Lägg till Utgångsadresser för utföraren.Samtliga koder i Meps är kopplade till en bransch som vanligtvis motsvarar olika typer av entreprenörer. Markera och prissätt de Branscher som ska vara med i avtalet. Har en utförare markerat att en bransch utförs via en underentreprenör (se avsnittet Vårt företag) kan underentreprenörspåslag läggas till branschen. Branschpriserna används för att prissätta koderna i uppdragen.Ska Kontantreglering vara med i avtalet markerar du Använd kontantreglering och lägger in aktuella värden. Kontantreglering används för att en försäkringstagare ska kunna få ersättning för eventuellt arbete som denne utför i ett försäkringsuppdrag, istället för en entreprenör.Meps materialprislista ligger alltid i avtalet. Lägg in rabatter eller påslag på Meps materialprislista för varje materialgrupp och bransch som är med i avtalet enligt er överenskommelse.
Om du vill ha flera materialprislistor kan du lägga till en eller flera importerade listor genom att klicka på Lägg till.
För en importerad lista kan du endast lägga in rabatt och påslag för listan i sin helhet.
Klicka på en materialgrupp för att se vilka material som ingår.

Om du klickar på en avtalad prislista kan du se samtliga material och priser som den innehåller.Här kan du överföra Meps-koder till annan bransch som standardvärde. Detta innebär att om du till exempel överför golvkoder till branschen bygg så kommer dessa koder att sättas till bransch bygg i ett uppdrag där detta avtal används.
Markera Utför besiktning om du utför det och lägg till Sökbara nyckelord för att förbättra sökfunktionen.Lägg till Avtalade koder. Klicka på Lägg till för att lägga till koder för kostnader som inte finns i Meps. Dessa koder kan användas i de uppdrag där detta avtal används. Andra avtalstexter och överenskommelser kan du lägga till som Bilagor.När du är klar och vill upprätta avtalet klickar du på Skicka avtal. Utföraren får en avisering och kan godkänna avtalet som då blir giltigt och klart att använda i uppdrag. Vill du som mottagare av avtalet ändra på något så bockar du i Föreslå justering, noterar vad du vill ändra och skickar tillbaka avtaletNederst på respektive avtal finns avtalets Historik innehållande till exempel när och av vem avtalet är skapat samt godkännanden.