• Välj Egna koder längst ner i trädet.

  • Välj typ av x-kod X0-X9. 

  • Ange alla uppgifter för koden.  
    Benämning, Enhet, Mängd, Pris, Utförare och Bransch. 
    (Enheten timmar (h) hämtar priset från avtalet.) 

  • Klicka på Lägg Till.