Ändringar i rapporten Kundgodkännande:

En text har lagts till för att tydliggöra att kostnaderna i rapporten Kundgodkännande är preliminära när kalkylen är preliminär samt när rapporten hämtas från live-kalkylen.

När rapporten tas från live-kalkylen så tydliggörs det genom att texten ”Utkast” visas vid rapportens namn. Om rapporten hämtas från en Ögonblicksbild, så visas händelsens namn på alla rapportens sidor (förutom på bilagorna). Tidigare visades det endast på första sidan.  

Texten i Kundgodkännandet kan behöva justeras innan man skickar en kalkyl för godkännande. Därför finns nu en text som påminner entreprenören om det vid inskickandet, samt en snabblänk till texten som gör att justeringen går snabbt. 


Materialprislista

Nu finns en komplett lista över MEPS-materialen, inklusive aktuella priser, vikter och materialprisgrupper. Den kan vara användbar för er som vill kontrollera MEPS-priserna mot era leverantörspriser. Här hittar du materialprislistan


Sammanställningar som visas i kalkylvyn

Nu finns alla kostnadssammanställningar som finns under ”Om uppdraget” även i kalkyleringen. Undantaget är Materiallistan, som kommer snart i en ny version. De val som finns för respektive sammanställning görs direkt i kalkylvyn. Man kan även välja om man vill ladda ner sammanställningen eller öppna den i en ny flik.


”Antal utrymmen som detta” tillbaka i icke försäkringsärenden:

Möjligheten att kunna ange ”Antal utrymmen som detta” är tillbaka. Den finns i kalkyleringen under ”Mått och ytor”. Funktionen har efterfrågats i uppdrag som inte är försäkringsärenden och har därför aktiverats igen för den typen av ärenden. Nytt utseende vid tilldela besiktning

I vårt fortsatta arbete med att uppdatera alla vyer släpper vi nu Tilldela besiktning i ett kompaktare format.


Uppdatering av koder för Värme & Sanitet (f.d. Rör)

Nu lanseras en omfattande uppdatering av MEPS Rör-koder. Koderna har ändrats i samarbete med MEPS-användare i branschen, för att bättre anpassas till aktuella arbetsmetoder. Förändringen innebär att ni som använder rör-koder delvis kommer behöva lära om. Kategorin byter namn till Värme & Sanitet. De gamla rörkoderna kommer leva parallellt med de nya Värme & Sanitet-koderna under en period, så att alla ska få chansen att hinna lära sig. 

Läs mer här om den nya kodstrukturen

Se vår film om nya kodstrukturen för Värme & Sanitet