Hämta appen i App Store eller Google Play sök på Mepsinspection

Logga in med samma inloggningsuppgifter som för meps.net


När du har installerat appen se till att alltid uppdatera appen när nya uppdateringar finns tillgängliga.Floor Plan Creator

Floor Plan Creator är ett smidigt skissverktyg som du använder till att göra proffsiga planritningar och få in mått och utrymmen i MEPS. Du kan enkelt redigera och dela med dig av planskisserna till övriga tekniker. Floor Plan Creator är integrerat med MEPS besiktningaspp MEPSInspection.Floor Plan Creator (FPC) fungerar lite olika i olika operativsystem.

Android: 
- Floor Plan Creator installeras som en App i Play Butik

- Appen kan arbeta i offlineläge

- Appen har funktion för koppling till digital avståndsmätare via Bluetooth

- Du kan ange mätpunkter med mätvärden som importeras till MEPS fuktprotokoll

- Du kan rita ett fuktskadat område

- Appen har flera möjligheter till konfiguration av grundinställningarIOS (Iphone/Ipad), Windows

- Floor Plan Creator använder ett webbgränssnitt

- Funktionen behöver inte installeras

- Funktionen kräver uppkoppling till internet

- Vissa funktioner som finns i Android saknas i webbgränssnittet