Ny vy för Materialprislistor under "Vårt företag"                   

Vyn för hantering av Materialprislistor har uppdaterats. Materialprislistorna sorteras i alfabetisk ordning och de listor som är i utkastläge visas först. Endast nyaste aktiva materialprislistan visas, övriga kan man se med ""Visa fler".   


Det är möjligt att starta en import av en stor materialprislista och arbeta parallellt som importen pågår. Man kan även se hur importen framskrider.


 

"Annan händelse" byter namn

För att förtydliga "Annan händelse" så kommer namnet att ändras till "Annan kalkylhändelse". När man öppnar en sådan händelse i händelselistan kommer inte ett nytt fönster att öppnas, utan man stannar kvar i samma fönster som visar en ögonblicksbild av kalkylvyn. För att ta del av kalkylnära information av ögonblicksbilden så kan man använda sig av rutan med symbolen ”i" som visas till höger i översta fältet.  När ögonblicksbilden stängs så kommer man tillbaka till "Om uppdraget" i pågående ärende.


 

Spontanbeslut byter namn    

För att förtydliga vad vissa spontanbeslut innebär så kommer följande att ändras: "Beslut - Godkänd" blir "Beslut - Godkänd kalkyl" och "Beslut - Avböjd" blir "Beslut - Avböjd kalkyl".


 

"Ställ" ändras till "Indirekt arbete" 

Då förändringar har skett i MEPS Regler & Riktlinjer så kommer en anpassning göras även i MEPS-systemet och kostnadsrapporter. "Ställ" ändras till "Indirekt arbete" för att förtydliga vad det faktiskt är. Förändringen kommer att ske under en period efter själva releasen.


 

Ändringar i besiktningsappen MepsInspection

Under maj och juni kommer MepsInspection uppdateras, med syfte att förbättra den tekniska strukturen i systemet.


Vid inloggning i appen finns en ny välkomst-/inloggningsskärm med kontaktinformation samt möjlighet att testa sin uppkoppling.


Bildgalleriet flyttas ner till vänstermenyn och det går att se hur många bilder som ligger där med hjälp av en ikon.


Under vyn Kontaktpersoner har sidan uppdaterats och hanteringen av Närvarande vid besiktningen har fått en ny knapp.


Möjlighet till textredigering finns nu under vyn Sammanfattning.


Under vyn Utrymmen har möjligheten till automatisk inläsning av mått tagna med lasermätare tagits bort.


Vyn Utkast har bytt namn till Granska och slutför, och där kan man nu se en sammanfattning av besiktningen. Som stöd för att se om man är klar så har symboler introducerats för att lyfta fram om något avviker och det finns även på vissa områden en möjlighet att expandera det som visas. Möjlighet finns också att gå tillbaka från granskningsvyn till specifika avsnitt för att göra ändringar genom att klicka på Redigera som finns bredvid respektive delavsnitt.


För att komma tillbaka till sammanfattningen klicka på Granska och slutför och fortsätt.


Nu blir det enklare att starta upp en besiktning med många bilder som inte är lokalt nedladdade på enheten. Tidigare fick man vänta på att bilderna skulle laddas ner innan man fick åtkomst till besiktningen. Nu sker nedladdningen i bakgrunden under tiden man är inne och arbetar i besiktningen.

 


Ny kodstruktur för träreglar

Läs om förändringarna här. 

 


Nya koder för fräsnings och slipning 

Läs om förändringarna här. 

 


Koder för blindbotten flyttas

Blindbotten flyttas från GOLV | Stomme till GOLV | Stombeklädnad för arbete ovanifrån och MARK- GRUND OCH MURARBETEN | Krypgrund för arbete underifrån.

 


Uppdaterade koder för rör på ring

Koder för PEX-rör och mjuka kopparrör på ring har justerats för att ta hänsyn till att håltagning ska ingå i koderna för rörlängd. Hjälptexterna är uppdaterade för att förtydliga att håltagning ingår.

 


Uppdaterat utseende på "Markera klar i uppdraget" i vyn "Om uppdraget"

Knappen har ändrat utseende men funktionaliteten är densamma som tidigare.Uppdatering av MEPS materialpriser  

Förändringar i marknadens materialpriser har skett. Därför har vi gjort en justering av materialpriserna i MEPS. För att förstå storleksordningen på prisutvecklingen så bifogas en lista med %-förändring per materialprisgrupp (de vanligaste förekommande).  

 

Vår rekommendation för att få rätt materialpriser i MEPS-uppdrag är att använda sig av avtalade och/eller importerade materialprislistor. Generellt är alltid avtalade och/eller importerade priser det alternativ som bäst motsvarar den faktiska materialkostnaden i ett uppdrag. Se vår instruktionsfilm om hur du importerar egna materialprislistor. 

 

 

Materialprisgrupp 

%-förändring maj 2024 

Cu-rör och delar 

3,6% 

El-Installationsmateriel 

0,1% 

Falsade lister/det - förzinkad 

1,2% 

Gipsvaror 

0,5% 

Gjutna rör och delar 

-7,7% 

Golvsp/Latex/Sil/Våtr.matr 

3,0% 

Inv färg/spackel/glasf.väv 

-4,0% 

Isolervaror/Mineralull 

2,2% 

Järn/metall/fästmaterial 

1,8% 

Kablar och ledningar 

0,0% 

Kemisk-tekniska varor 

2,8% 

Keramiska varor 

0,8% 

Linoleum 

5,4% 

Material för betong och mureri 

4,6% 

Parkett o Laminatgolv 

-6,1% 

Plastmattor 

-1,3% 

Plaströr och delar 

2,1% 

Profilerad plåt 

0,0% 

Sanitetsarmatur 

5,7% 

Sanitetsporslin 

3,9% 

Snickerier/Skåp/Dörrar mm 

0,4% 

Sågade trävaror 

3,0% 

Tapeter papper 

8,5% 

Teknisk armatur 

5,1% 

Textilmattor 

0,5% 

Träbaserade skivor 

0,4% 

Tätskiktsvaror/Cellplast 

3,0% 

Utvändig färg 

7,4% 

Vitvaror 

6,4% 

Vävtapeter/Tapeter exklusiva 

6,8%