Uppdrag

Uppdrag - Uppdragslistan
Du kommer först till fliken Uppdrag när du loggar in i Meps och som standard visas Mina uppdrag, men du kan även se alla företagets uppdrag. I vänsterkolumne...
Ons, 3 juli, 2019 at 10:36 AM
Uppdrag - Om uppdraget
Du finner kontaktuppgifter för det aktuella uppdraget under Om uppdraget. Här kan du se besiktningar, aktiviteter och händelser. Du kan skapa händelser av ol...
Ons, 3 juli, 2019 at 11:28 AM
Uppdrag - Uppdragsbeskrivning
Uppdragsbeskrivning innehåller beskrivning av objektet med ställparametrar och omfattning av arbete eller skada. För att läsa mer om detta se Regler & r...
Tis, 12 Maj, 2020 at 11:48 AM
Uppdrag - Försäkringsärende
Under Försäkringsärende finns uppgifter om försäkringsärendet, såsom typ av skada, skadedatum och skadebeskrivning. Självrisk och gällande försäkringsvillko...
Ons, 3 juli, 2019 at 12:52 PM
Uppdrag - Parter i Uppdraget
Här väljer beställaren sin utförare och skickar en inbjudan till entreprenören, sidoentreprenören och/eller besiktningsbolaget för ett godkännande.   Försäkr...
Tis, 20 aug., 2019 at 10:25 AM
Uppdrag - Praktisk information
Här lägger du in Praktisk information om objektet. Besiktningsmannen eller någon annan part i uppdraget kan informera om viktiga upplysningar. Dessa uppgift...
Ons, 3 juli, 2019 at 1:14 PM
Uppdrag - Redigera besiktning
Under Besiktningar har du möjlighet att lägga till en ny besiktning och den person inom företaget som ska utföra besiktningen. Om du skapar en besiktning ...
Mån, 14 sep., 2020 at 10:13 AM
Uppdrag - Tilldela Besiktning
Med hjälp av kartstödet kan du välja den person som ligger närmast skadestället eller har minst antal besiktningar. Partens initialer visar var personen befi...
Ons, 3 juli, 2019 at 2:26 PM