Under Försäkringsärende finns uppgifter om försäkringsärendet, såsom typ av skada, skadedatum och skadebeskrivning.

Här hanteras funktionen för Underuppdrag samt även försäkringstagare om denna är annan person än den som ansvarar för objektet.Självrisk och gällande försäkringsvillkor lägger du in under Försäkringsvillkor, här hanteras även eventuell Nedsättning av ersättning