Kindlustusjuhtumi all on kindlustusjuhtumi andmed, näiteks kahju tüüp, kahjujuhtumi kuupäev ja kahju kirjeldus ning ka kindlustusvõtja, kui see isik ei ole objekti eest vastutav isik. Siin on võimalik lisada allhanke funktsioon, et koondada seotud hanked põhihanke alla.


 

 

Kindlustustingimustesse sisestatakse omavastutus ja kohalduvad kindlustustingimused ning kohalduvad hüvitise vähendamised.