Under Forsikringssag er der oplysninger om forsikringssagen, såsom type af skade, skadedato og skadebeskrivelse.


Her varetages funktionen for Underopgaver og også forsikringstager, hvis dette er en anden person end den person, der er ansvarlig for objektet.Selvrisiko og forsikringsvilkår lægges ind under Forsikringsvilkår, her håndteres også eventuel Nedsættelse af godtgørelse.