Funktionen Forretningsenheder i MEPS giver dig mulighed for at opdele en organisation, så forskellige afdelinger (opdelt efter by eller segment) eller varemærker kan håndteres separat eller samlet afhængigt af tildeling til individuelle brugere. Som administrator har du mulighed for at tilføje forretningsenheder og tildele disse til andre brugere. Dette bruges derefter til at styre opgaver og brugere.


 

Kontakt MEPS-support på meps@cabgroup.dk for at aktivere funktionen Forretningsenheder.