Kustannuspaikkatoiminto mahdollistaa

 • Organisaation ja käyttäjien jakamisen ja hallinnan.
 • Hankekutsun ohjaamisen organisaatioon tai organisaation kustannuspaikkaan.
 • Kustannuspaikkakohtaisen tilastotiedon.


Ennen kustannuspaikkamallin valintaa on tärkeää muistaa

 • Organisaation kahta eri kustannuspaikkaa ei voi kutsua samaan hankkeeseen.
 • Organisaation suuositellaan määrittelevän useampia pääkäyttäjiä, jotka hallinnoivat organisaation kaikkia kustannuspaikkoja.


KUSTANNUSPAIKKOJEN AKTIVOINTI


 • Kustannuspaikkatoiminnon lisenssiin kytkee MEPS Support (support@meps.fi / 020 730 2300).
 • Kustannuspaikkojen käyttöönotto tulee suunnitella huolella.
 • Kustannuspaikkojen valmistelu voidaan toteuttaa tuotantoaikana kustannuspaikkoja aktivoimatta.
 • Kustannuspaikkojen aktivointi tulee toteuttaa tuotantoajan ulkopuolella.
 • Kaikki kustannuspaikat tulee aktivoida samaan aikaan.


Kun ensimmäinen kustannuspaikka aktivoidaan, tapahtuu lisenssin taustatoiminnoissa muutos.

 • Ennen kustannuspaikkojen aktivointia luodut voimassa olevat sopimukset ovat organisaation kaikkien kustannuspaikkojen käytettävissä.
 • Ennen aktivointia luodut tai vastaanotetut hankkeet ovat edelleen koko organisaation hoidossa, eikä niitä voida siirtää organisaation kustannuspaikkaan.
 • Kustannuspaikan aktivoinnin jälkeen luodut tai vastaanotetut uudet hankkeet on liitettävä organisaation kustannuspaikkaan.
 • Jokainen käyttäjä on liitettävä yhteen tai useampaan organisaation kustannuspaikkaan.
  • Käyttäjällä on pääsy vain niiden kustannuspaikkojen hankkeisiin, joihin hän kuuluu.
  • Käyttäjä, joka ei kuulu mihinkään kustannuspaikkaan, ei voi luoda uusia hankkeita.
 • Käyttäjän poissaolon sijaisen on kuuluttava samoihin kustannuspaikkoihin kuin poissaolijan.
 • Kustannuspaikkojen aktivoinnin jälkeen luoduilla uusilla käyttäjillä ei ole pääsyä hankkeisiin, jotka on luotu tai joiden hankekutsu on hyväksytty ennen kustannuspaikkojen aktivointia.
 • Vakioteksteihin, jotka on luotu ennen kustannuspaikkojen aktivointia, ei ole enää pääsyä. Vakiotekstit on luotava uudelleen kustannuspaikkakohtaisesti.


Kustannuspaikkojen aktivoinnin jälkeen luodut sopimukset määrittelevät miten hankekutsut ohjautuvat.

 1. Hankekutsu ohjautuu organisaatioon, joka ohjaa hankkeen jollekin organisaation kustannuspaikalle.
  • Sopimus tehdään organisaation kanssa.
  • Sopimuksessa käytetään organisaation lähtöosoitteita.
 2. Hankekutsu ohjautuu organisaation kustannuspaikkaan, joka on lähimpänä hankkeen osoitetta.
  • Sopimus tehdään organisaation kanssa.
  • Sopimuksessa käytetään organisaation kustannuspaikkojen lähtöosoitteita.
 3. Hankekutsu ohjautuu organisaation kustannuspaikkaan, jonka kanssa sopimus on tehty.
  • Sopimus tehdään organisaation kustannuspaikan kanssa.
  • Sopimuksessa käytetään organisaation kyseisen kustannuspaikan lähtöosoitteita.


Kustannuspaikan perustaminen ja aktivointi


Meidän yritys -sivulla Kustannuspaikat-välilehdellä klikkaa + Kustannuspaikka.

Määrittele kustannuspaikan tiedot:

 • Yhteystiedot
 • Lähtöosoitteet
 • Käyttäjät-välilehdellä näet kustannuspaikkaan liitetyt käyttäjät. Liittäminen tehdään käyttäjän tiedoissa.
 • Vastausajat
 • Huom! Tarkastusaluetta ei tule määrittää!
 • Asiakasviestintä
 • Asiakirjaluettelo
 • Logo.

Jos haluat aktivoida kustannuspaikan, klikkaa Aktivoi. Jos haluat aktivoida kustannuspaikan vasta myöhemmin, poistu kustannuspaikasta klikkaamatta Aktivoi-painiketta. 


Huomaa, että kustannuspaikan aktivointi muuttaa lisenssisi taustatoimintoja! Sinun tulee viedä kustannuspaikkojen aktivointi ja käyttäjien liittäminen kustannuspaikkoihin loppuun asti ennen kuin voit taas käyttää MEPSiä normaalisti kustannuspaikkoja hyödyntäen.


Käyttäjän liittäminen kustannuspaikkaan


Meidän yritys -sivulla Käyttäjät-välilehdellä käyttäjän tiedoissa kohdassa Edustaa kustannuspaikkaa klikkaa + Määritä kustannuspaikka.

Valitse käyttäjään liitettävä kustannuspaikka. Toista edellinen ja tämä toimenpide, jos liität käyttäjän useampaan kustannuspaikkaan.

Jos käyttäjä on Hankkeen vastaanottaja kustannuspaikassa eli käsittelee kustannuspaikan hankekutsut, klikkaa käyttäjän tiedoissa kustannuspaikkariviä.

Valitse Kyllä kohdassa Hankkeen vastaanottaja liiketoimintayksikössä.