Funktionen Affärsenheter i Meps möjliggör att dela upp en organisation så att olika avdelningar (uppdelat på ort eller segment) eller varumärken kan hanteras separat eller gemensamt beroende på tilldelning till enskilda användare. Som administratör har du möjlighet att lägga in affärsenheter och tilldela dessa till andra användare. Detta används sedan till att styra uppdrag och användare.


Vi rekommenderar att kunder som önskar använda funktionen samråder med våra produktrådgivare.


Nedan finns bifogad funktionsmanual att ladda ner.


Kontakta Meps Support på 019-15 86 88 eller support@meps.se för att aktivera funktionen Affärsenheter.