Du finder kontaktoplysninger for den aktuelle opgave under Om opgaven.

Her kan du få vist og oprette besigtigelser, aktiviteter, arbejdsordrer og hændelser. Du kan oprette hændelser af forskellige typer. Du kan oprette en aktivitetsplan for opgaven ved hjælp af aktiviteter og arbejdsordrer. Du kan lave dine egne noter, der kun er synlige for dig, men du kan også offentliggøre dem for alle parter i opgaven.


 


 

Her kan du se udførte, redigere eller oprette nye Besigtigelser. Du kan finde flere oplysninger om besigtigelse i separate artikler under Meps-manualer og instruktioner.
 

Hvis du vil tilføje en hændelse, skal du klikke på

+Hændelser

Vælg Anden hændelse
Vælg hændelsestype
Klik på Gem

Eller fritekst, skriv hvilken hændelse det drejer sig om.
Klik på Gem.


 

Forsikringsselskaber har mulighed for at vælge en beslutning på listen over Hændelsestype.

Anden hændelse skaber et billede af kalkylen. Dette sendes ikke til ordregiver til beslutning.
 

Du kan oprette aktiviteter, der letter planlægningen af opgaven. Aktiviteterne er Startmøde, Slutmøde, Omkostninger/Refunderinger godkendt af kunden og Arbejde på plads afsluttet. Disse aktiviteter får automatisk en klardato, når aktiviteten tilføjes. Fjernelse, Nymontering, Affugtning og Sanering håndteres via Arbejdsordrer. 


 

Du kan oprette forskellige typer Arbejdsordrer eller blot se oprettede arbejdsordrer, som en del af projektplanlægningen. Du kan finde flere oplysninger om dette i afsnittet Arbejdsordrer under Meps-manualer og instruktioner.
 

Hvert opgavekort viser også, hvilke aktiviteter der er startet (orange), ikke startet (grå) og fuldført (grøn).

Klik på (i) i øverste højre hjørne for at se ordregiverens

kontaktperson og seneste beslutninger, der er truffet.


 


I øverste venstre hjørne af opgavekortene vises, om en skade er dækningsberettiget eller ej. Følgende status findes.


 

  = Afgørelse ikke truffet

  = Dækningsberettiget skade

  = Ikke dækningsberettiget skade