Du finner kontaktinformasjon for det aktuelle oppdraget under Om oppdraget. Her kan du se  befaringer, aktiviteter og hendelser. Du kan selv opprette forskjellige typer hendelser. Du kan sette opp en aktivitetsplan over oppdraget. Du kan lage egne notater som bare er synlig for deg.

Legg til hendelse ved å klikke på +Hendelser og velg type hendelse i rullegardinlisten.

En beslutning tas når sluttkalkyle og Foreløpig kalkyle sendes til bestilleren for dette.

Annen hendelse lager et øyeblikksbilde av kalkylen. Dette sendes ikke til bestilleren for beslutning. Forsikringsselskapet har mulighet til å velge en beslutning i listen Type hendelse. 

Du kan legge opp aktiviteter som forenkler planleggingen av oppdraget. Aktivitetene er Riving, Avfukting, Nymontering og Sanering, og kan angis med startdato og preliminær ferdigdato.

Hvert oppdragskort viser også hvilke aktiviteter som er påbegynt (oransje), ikke påbegynt (grå) og fullført (grønn).

Klikk på den blå punktet øverst i høyre hjørne for å se bestillerens kontaktperson og beslutningen som sist ble tatt.

Oppe i oppdragkortets venstre hjørne vises det om en skade er en erstatningsbar skade eller ikke. Følgende statuser er mulige 


= Ikke vurdert skade

= Erstatningsbar skade

 = Ikke erstatningsbar skade