MEPS tilbyder muligheden for at oprette og fastlægge en projektplan for at kunne arbejde trin-for-trin i igennem hele sagen fra start til slut.

 

Det nye proces-trin hedder Godkend projektplan. Funktionens formål er at give et bedre overblik over tidsplanen for alle involverede parter i en sag, og mulighed for at følge op på projektplanens udfald.

 

Projektplaner benytter sig i høj grad af Arbejdsopgaverne i sagen. Via siden Kontrol har projektlederen mulighed for at skabe sig et overblik over sine sager og arbejdsopgaverne på tværs af alle virksomhedens sager. (Læs mere om Kontrol her)

 Godkend projektplan generes automatisk når en hovedentreprenør inviteres til en sag og skaden er dækningsberretiget.

 

 En projektplan kan godkendes når hovedentreprenøren på sagen opretter én eller flere arbejdsopgaver.

Arbejdsopgaverne behøver ikke tildeles til en specifik håndværker, branche eller kode fra kalkuleringen. De arbejdsopgaver der gemmes i den godkendte projektplan, er start- og slutdato for hvert proces-trin.


 

 


Når projektplanen godkendes fastfryses denne i sagen og kan efterfølgende ikke redigeres. 


 


 Den godkendte projektplan opdateres løbende automatisk hvis datoen for en arbejdsopgave ændres, eller hvis nye arbejdsopgaver tilføjes.

 

En arbejdsopgaves forventede start- og slutdato justeres når arbejdsopgaven startes eller fuldføres af håndværkeren eller projektlederen.
 Ved start en arbejdsopgave ændres den forventede startdato til dags dato. Dette gør sig ligeledes gældende for slutdatoen når arbejdsopgaven fuldføres. 
 

Hvis en arbejdsopgave påbegyndes tidligere end den forventede startdato opdateres den aktuelle projektplan.

 

Hvis to eller flere arbejdsopgaver for under et proces-trin oprettes, vil projektplanen automatisk justere sig selv, så den får tidligere startdato og senere slutdato.
Opgaver uden Projektplan 


Det er muligt at klikke på Godkend projektplan uden at have oprettet arbejdsopgaver i sagen, såfremt der ønskes en projektplan for en specifik sag.  

 
Læs mere

 

For yderligere information om Projektplaner og Arbejdsopgaver:

Kontrol - Hold styr på opgaver, arbejdsopgaver og projektplaner 

Video - Presentation och Genomgång MEPS Arbetsorder (Svensk)