MEPS inneholder funksjoner for å jobbe trinn for trinn i oppdraget fra start til slutt. 

I MEPS prosessen for forsikringsaker har vi nå en ny visning for å gi støtte til oppfølging av prosjektplaner.

 

Det nye prosesstrinnet kalles fastsette prosjektplan. Hensikten er å opprette en baseline som man kan sammenligne den faktiske fremdriften med.

 

Funksjonen Prosjektplan fungerer sammen med arbeidsordre. Prosjektledere har også mulighet til å få kontroll over planleggingen av sine oppdrag og arbeidsordrer under Kontroll (klikk her for å lese mer om kontroll).


En ny oppgave - fastsette projektplan - genereres automatisk ved invitasjon av hovedentreprenør hvor det er avgjort at skaden er erstattningsmessig.

 

 


En prosjektplan fastsettes av entreprenørens hovedentreprenør som oppretter én eller flere arbeidsordrer for prosjektets ulike prosesstrinn.

 

I denne omgangen trenger ikke arbeidsordren å tilordnes en utførende, bransje eller koder fra kalkylen.

Oppgavene som lagres i den fastsatte prosjektplanen, er startdatoen og sluttdatoen for hvert prosesstrinn.
Når projektplanen er fastsatt lagres prosjektplanen i oppdraget og blir skrivebeskyttet.

 


 

Den aktuelle projektplanen fortsetter å leve videre og oppdateres automatisk når datoer på eksisterende arbeidsordre endres, startes eller avsluttes, eller når nye arbeidsordre legges til.

 

Merk at arbeidsordrens foreløpige start- og sluttdato endres til dages dato når arbeidsordren startes og sluttføres av håndverker eller prosjektleder.


 


 

Eksempel. (se bilde)
Om en arbeidsordre startes tidigere enn foreløpige dato oppdateres den aktuelle projektplanen.

 

Om to eller flere arbeidsordre for ett prosestrinn opprettes kommer projektplanen automatiskt til å oppdatertes slik at trinnet får tidligste startdato og siste sluttdato.Oppdrag uten Projektplan


Om det ikke skal fastsettes en projektplan i oppdraget kan man trykke på Fastsett projektplan uten å lage arbeidsordre. 


 
 

Les mer

 

For mer informasjon om Projektplan og Arbeidsordre se disse instruksene: