Vahekaardil „Mallid“ on loetletud mallid, mille teie ettevõtte töötajad on erinevate hangete põhjal loonud. Mallid on koodide kogum, mida saab valida teie ettevõtte kalkulatsioonidesse. Kõigil ettevõtte töötajatel on võimalus neid malle selles vaates näha.
Klõpsake mallil, et näha, milliseid koode see sisaldab. Materjalivalikud salvestatakse malli. Malli nime ja silte saab muuta. Samuti saate lisada või eemaldada koode ja pealkirju, muuta sortimist, otsida koode või minna puuvaatele. Klõpsake ripploendi kõrval olevat noolt, et see mustandina salvestada, või valige, kes saab malli kasutada.
Malli saate avaldada järgmistele osapooltele:
- meie ettevõte (ettevõtte kõik kasutajad),
- lepingupartner v.a. alltöövõtja (osapooled, kellega teil on otselepingud)
- lepingupartner k.a alltöövõtja (osapooled, kellel on ettevõttega kaudsed kokkulepped)