Under fanen Maler er det en liste over maler som personer i bedriften har opprettet fra forskjellige oppdrag. Maler er en samling koder som kan velges i bedriftens kalkyler. Alle i bedriften har mulighet til å se disse malene i denne visningen.
Klikk på en mal for å se hvilke koder den inneholder. Materialet som er valgt i de ulike kodene, lagres også i malen. Du kan endre navn samt etiketter for malen. Du kan også legge til eller slette koder, legge til eller fjerne overskrifter, endre sortering, søke etter koder eller gå til treet. Klikk på pil ved rullegardinlisten for å lagre den som Utkast eller velg hvem som skal ha tilgang til malen i kalkyleringen.
Du kan publisere maler til:
- Vår Bedrift (alle innen organisasjonen)
- Avtalepartner eksklusiv UE (de parter du har direkte avtale med)
 - Avtaleparter inklusive UE (de parter som i et led har avtale med organisasjonen)