Materjalide hinnakirjad imporditakse Exceli failidest, mille annab ehitusmaterjalide tarnija. Materjalide hinnakiri võib olla saadaval mitmes versioonis, millel on erinevad alguskuupäevad. Uue versiooni importimisel saate valida, kas seostate Mepsi materjale esmase versiooni või mõne muu hinnakirjaga.
Samuti saate materjalide hinnakirjadesse importida EAN koodi, et lihtsustada ehitusmaterjali tellijate ja kaupluste vahelist logistikat. Siis kuvatakse materjali aruandes EAN kood.