Materialprislister importeres fra Excel-filer som byggevareleverandøren kan sende deg. 

Tre ting som er viktig med excelfilen du importerer.
1. Beskrivelsen av varen er ofte delt opp i to kolonner. Disse må slås sammen. 
2. Når man slår sammen så er det ofte mange mellomrom. Alle doble mellomrom bør fjernes og erstattes med enkle mellomrom til det ikke finnes flere doble mellomrom. Dette vil gjøre prislisten vesentlig raskere å søke i og lettere å lese. 
3. Alle filter bør være skrudd av.

 

Lengst ned finner du en mal du kan bruke til å sette opp prislisten i Excel for å laste opp i Meps.


En materialprisliste kan finnes i flere versjoner med forskjellig startdato. Når du importerer en ny versjon, kan du velge å bruke koblingene til Meps-material fra den første versjonen eller en annen prisliste på nytt. Du kan også importere EAN-kode på materialprislister for å gi ekstra støtte til logistikken mellom materialbestiller og byggevarehus. EAN-koden vises senere på materialrapporten.