Materialprislistor importeras från Excelfiler som byggvaruleverantören kan tillhandahålla. En materialprislista kan finnas i flera versioner med olika startdatum. När du importerar en ny version kan du välja att återanvända kopplingarna till Meps-material från den första versionen eller en annan prislista.

Du kan även importera EAN-kod på materialprislistor för att bättre stödja logistiken mellan materialbeställare och byggvaruhus. EAN-koden visas sedan på materialrapporten.


Vill du veta mer kan du titta på denna informationsvideo.