Toiming

Sisaldab tööetappi/toimingut, millega kood on seotud.Töödetail

Koodi nimi mis on tavaliselt konstruktsiooni osa, millega toiming on seotud. 

Kui viite kursori nime kohale, kuvatakse koodi ID - 7 numbrit. 


 

Klõpsake koodi nimel ja teid viiakse tagasi puuvaatesse.


Teostaja

Märkige tööde teostaja ja kulude jaotuses kuvatakse, kes saab hüvitis töö ja materjalide eest.

Klõpsake valitud teostajal, et vahetada töö teostajaks mõni teine hanke osaline.

Valikut „Kindlustusvõtja“ kasutatakse rahas hüvitamise puhul.


Tegevusala

Määrake tööde teostaja tegevusala.

Valik sõltub lepingust.

Valige ainult lepingus kokkulepitud tegevusalasid.Kollane märgistus

Kui muudate MEPSi määratud tegevusala, siis märgitakse valik kollasega.


Märgistust saab vältida, kui lepingus kasutada tegevusalade ülekandmise funktsiooni.


Kogus ja töö

Kogust näidatakse jooksvates meetrites, tükkides või ruutmeetrites.
Redigeerimiseks klõpsake koguse väärtusel.

Arvutatud kogus annab igale koodile töömahu - mWu väärtuse.
 

Koodirea summa on otsene töö. Kokkuvõttesse lisatakse ettevalmistus ja sõidud.

Mõned koodid ei tekita töömahtu. Need sisaldavad ainult materjali maksumus. Nt rendikulud.Materjal ja materjali maksumus

Igal koodireal olev materjal on redigeeritav.
Pakutud materjali hindu saab lepingus korrigeerida.

Materjalile alternatiivse hinna valimiseks klõpsake materjalil.

Real olev materjali hind on hind teile (sh allahindlused ja juurdehindlused)
 

Kollase märgistuse reeglid:

Kollane märgistus puudub:

  • Kokkulepitud seostatud materjali hind
  • Mepsi materjali hind, kui kokkulepitud ja seostatud materjali hind puudub

Kollane märgistus:

  • Mepsi materjali hind, kui on vähemalt üks kokkulepitud ja seostatud materjali hind
  • Seostatud materjali hind, milles ei ole kokku lepitud
  • Kokku lepitud materjali hind, mis ei ole seostatud
  • Kokku leppeta ja seostamata materjali hind
  • Oma materjali hind
Kollane märgistus võib tähendada ka seda, et kood on märgitud kollaseks, kuna seda on muudetud pärast seda, kui see ülevaatamise käigus heaks kiideti või tagasi lükati.

 Mõne koodi puhul, kus standardhind puudub, näidatakse alati oma materjali hinda


Amortisatsioon – aastaarv ja kulumi mahaarvamine (ainult kindlustusjuhtumid)

Kulumi mahaarvamine näidatakse protsentides.

Kindlustusseltsi tingimused 
reguleerivad, millistele koodidele kohaldub kulumi mahaarvamine.

Redigeerimiseks klõpsake väärtusel.
 
 Amortisatsiooni 
saab korrigeerida aastaarvu või protsenti muutes.

Kogu ruumi jaoks eelnevalt valitud aastaarv märgitakse mõõtmete ja pindalade all.


Tüüp – kulude jaotus (ainult kindlustusjuhtumid)

Mittehüvitatav – kulu määratakse kindlustusvõtjale.

Lisatöö 
– kulu määratakse kindlustusvõtjale.

Tasememuutus – 
esialgse ja taastatud konstruktsiooni erinevus määratakse kindlustusvõtjale.
Üksikasjaliku kirjelduse leiate siit
 
Tegevusala kohandamine – 
kindlustustingimused reguleerivad tegevusala eeskirjadest tulenevate lisakulude jaotamist.
Üksikasjaliku kirjelduse leiate siit


Kommentaar, teave ja prügikast

Kommentaarid – sisestage kommentaar, et suhelda koodi teemal tellijaga/tööde teostajaga.

Teave – saate vaadata koodi teabevälja, kus on koodi reeglite, materjalide ja ajaloo üksikasjad.

Prügikast – eemaldage kood kalkulatsioonist.