Yhteenveto kustannuksista sisältää hankkeen laskelman kaikki kustannukset tila- ja tilarakennekohtaisesti jaettuna. Voit valita yhteenvedon ilman rivikohtaisia mWu-määriä sekä ilman kustannussarakkeita.

Materiaalilista sisältää listauksen hankkeen laskelman materiaaleista ja niiden määristä tila- ja tilarakennekohtaisesti jaettuna.

Kustannusten jako sisältää hankkeen laskelman kustannukset hankkeen osapuolikohtaisesti jaettuna.

Vahingonhoitosopimus sisältää tarkastetut ja hyväksytyt koodit. Urakoitsija laatii sopimuksen, jonka asiakas hyväksyy ja allekirjoittaa. Muut kustannukset haetaan suoraan laskelmasta.

Laskutushyväksyntä on tarkoitettu työn ja sen laskuttamisen hyväksyntään. Asiakas vahvistaa hyväksymisensä ja/tai huomautuksensa allekirjoittamalla lomakkeen.