Kostnadssammanställning

Innehåller alla koder och kostnader i uppdraget som berör avtalet ett specifikt avtal. 

Det finns en kostnadssammanställning för varje avtal i uppdraget.Del 1 – Visar kodena i kalkylen fördelat utrymme för utrymme. 

Del 2 – Visar en sammanstänning uppdelat på utförare och bransch. I sammanställningen visas. Direkt arbete, ställ, Resor, Transport och materialhantering och Materialkostnader.Kostnadssammanställning (SEK)

För beställare som saknar erfarenhet av Meps finns en version av kostnadssammanställningen utan mWu, pTu och tWu. Alla kostnader redovisas endast i kr.Kostnadssammanställning (SEK - Dölj kostnadskolumner) 

Samma som ovan men med en redovisning av kalkylen utan kostnaden redovisad rad för rad.Materiallista  

Innehåller en lista över projektets kalkylerade materialåtgång.Kundgodkännande 

Innehåller en redovisning av försäkringstagarens kostnader och ersättning