Valige sündmus, mille kokkuvõtet soovite. 

Õigete kulude kajastamiseks peaksite vältima pooleliolevas hankes reaalajas kokkuvõtte tegemist. Pooleliolevas hankes kokkuvõtte tegemiseks on soovitatav esmalt luua kokkuvõtte jaoks sündmus.

 Kokkuvõtte valik 

Kulude kokkuvõte

 

Sisaldab kõiki hanke koode ja kulusid, mis puudutavad konkreetset lepingut. 

Hankes on iga lepingu kohta olemas kulude kokkuvõte.

 

1. osa – näitab kalkulatsiooni koode ruumide kaupa. 

2. osa  – näitab kokkuvõtet töövõtjate ja tegevusalade kaupa. Kokkuvõttes kuvatakse järgmist. Otsene töö, korraldusaeg, sõidukulud, materjali transport ja käitlemine ning materjalide maksumus.

 

Välitrüki variandid näitavad kusid mWu, pTu ja tWu ühikutes või eurodes.

Kuluveergude ainult eurodes näitamine on lihtne alternatiiv kuvamaks kalkulatsiooni kliendile, kes pole kursis MEPSi kontseptsiooniga.

  • Kuva kõik veerud – mWu
  • Kuva kõik veerud – EUR
  • Peida kõik kuluveerud

 

Jaotusloend

Moodustab peatöövõtjale arvete esitamise aluse. Kindlustusjuhtumis jagab kulud kindlustusvõtja ja kindlustusseltsi vahel

Lisade valikuga saab kliendile esitada ainult üldise kokkuvõtte või ülevaate kõikidest kuludest.

 

Materjalide nimekiri

 

Sisaldab hankes kalkuleeritud materjalide nimekirja.

 

Kliendi kinnitus

 

Sisaldab peatöövõtja dokumentatsiooni kindlustusvõtja kuludest teavitamiseks kindlustusjuhtumi puhul. Kulud on samad, mis Jaotusloendis, kuid kindlustusvõtjale sobivamas vormis.


 

Kokkuvõtted kindlustusseltsidele 

Täielik kulude kokkuvõte

 

Hanke kogukulude kokkuvõte.

Lisade valikuga saab kliendile esitada ainult üldise kokkuvõtte või ülevaate kõikidest kuludest.


 

Kliendi hüvitis

 

Moodustab kindlustusseltsi poolt kindlustusvõtjaga kahju hüvitamise ja kulude läbivaatamise aluse.

Lisade valikuga saab kliendile esitada ainult üldise kokkuvõtte või ülevaate kõikidest kuludest.