Återkalla kalkyl                          

Det går nu att återkalla en kalkyl som skickats för granskning, innan ett beslut är taget på kalkylen. I samband med att man återkallar kalkylen, går det att lägga till en förklarande kommentar. Händelsen och kommentaren kan ses i händelselistan. Att återkalla en kalkyl fungerar endast i försäkringsärenden.

 


Ändring av händelse som berör kalkylbeslut 

När man ska ta beslut på en kalkyl öppnas granskningsvyn i samma fönster i webbläsaren och inte i en ny flik. När granskningsvyn stängs kommer man tillbaka till det pågående uppdraget i samma fönster.

När man öppnar en händelse som berör kalkylbeslut i händelselistan öppnas ögonblicksbildens kalkylvy i samma fönster i webbläsaren.


Information från uppdraget som relaterar till kalkylen finns bakom symbolen [i] till höger i översta fältet. När ögonblicksbilden stängs kommer man tillbaka till det pågående uppdraget.

Ändringen görs för att förbättra den tekniska strukturen i systemet.

 


Bjud in en underentreprenörs affärsenhet till ett uppdrag

Det är nu möjligt för huvudentreprenören att bjuda in en underentreprenörs affärsenhet i ett uppdrag. Det görs genom att välja Underentreprenör, och då kommer listan över affärsenheter upp. Det går att bjuda in moderbolaget, eller en specifik lokal affärsenhet. Du kan också söka i listan för att hitta den enhet du letar efter. Läs mer om funktionen här. 

Ny kodstruktur för bransch EL

CAB har utfört en periodvis utvärdering av bransch EL, vilket resulterat i en helt ny kodstruktur. I samband med det har även en omfattande genomgång av material och materialpriser för bransch EL genomförts. 

Förändringen i kodverket, inklusive materialpriser, för bransch EL bedöms av CAB vara marknadspåverkande, vilket innebär att CAB bedömer att både beställare och utförare i MEPS noggrant bör utvärdera hur förändringen kan komma att påverka verksamheten, avtalen och hur användandet av MEPS eventuellt ska förändras.


Läs mer om nya kodstrukturen här.Tillägg i MEPS Regler & Riktlinjer

Förtydliganden har gjort i MEPS Regler & Riktlinjer, och de två viktigaste är: 

  • Det som benämns Vikt ut i MEPS är den beräknade torrvikten exklusive spill och emballage. Normalt sett avviker värdet från verklig vikt för deponi. 
  • Fästmaterial ingår i MEPS-koderna om inget annat anges i kodinformationen. 
  • Begreppet Ställ ersätts med begreppet Indirekt arbete.

 

Läs mer i MEPS Regler & Riktlinjer här