Viis sammu alltöövõtjaga lepingu sõlmimiseks

 

1. Lepinguhaldur ja lepingu seadistamine

 

Minge lehele Meie ettevõte ja klõpsake nuppu Kasutajad.
Märkige rolliks Lepinguhaldur.


 

Minge lehele Meie ettevõte“ ja „Lepingusätted“.

Valige Lepingu koostamine rollis Tellija.

 

 

 

2. Lepingu koostamine

Uue lepingu lisamiseks klõpsake nuppu [+ Leping]


 

Valige lepingus oma ettevõtte roll. Teie olete Tellija.
 

3. Valige töövõtja

Otsige ja valige õige MEPS-ettevõte. Valige kontaktisik ja määrake lepingupooled.

Kasutab MEPSi


 

Leping ettevõttega, kes ei kasuta MEPSi.

Sisestage alltöövõtja nimi ja ettevõtte ülejäänud andmed.

Ei kasuta MEPSi
 

 

Valige ettevõttes lepingu kontaktisik ja sisestage alltöövõtja andmed. Seejärel klõpsake nuppu „Määra lepingupooled“. 
4. Täitke kõik lepingu väljad

Lepingu nimi on oluline.

Aja jooksul koguneb teil palju lepinguid. Siis on hea, kui saate oma loendis lepinguid nime järgi otsida. 

 

 
 

5. Saatke kinnitamiseks ja kinnitage leping

 

Lepingud MEPS-ettevõtetega saadetakse MEPSis isikule, kes on valitud lepingu kontaktisikuks.

Leping muutub kehtivaks, kui vastuvõtja on lepingu kinnitanud.

Vastuvõtja ei saa lepingut muuta ja peab muudatuste tegemiseks teiega ühendust võtma.
Lepingu muutmisel saab vastuvõtja lehte värskendada ja uut teavet kohe näha. 

Lepingud MEPSis mitteolevate ettevõtetega kinnitate teie ise. MEPSist ettevõttele teadet ei saadeta.