Fem steg till avtal med Underentreprenör (UE)


1. Avtalsansvarig och avtalsinställning


Gå till Vårt Företag och klicka på Användare.
Kryssa i behörigheten Avtalsansvarig.Gå till Vårt Företag och Avtalsinställningar.

Markera Vi skapar avtal som beställare.2. Skapa avtal


Lägg till ett nytt avtal genom att klicka på [+Lägg till]
Välj ert företags roll i avtalet. Ni är Beställare.
3. Välj utförare


Sök och välj rätt MEPS-företag. Välj kontaktperson och fastställ avtalsparter.Avtal mot företag som inte använder MEPS.

Ange Underentreprenörens namn och övriga företagsuppgifter.


Ett generellt avtal har inga företagsspecifika uppgifter.

Det kan användas mot flera olika UE-företag.


4. Fyll i alla uppgifter i avtalet


Avtalsnamnet är viktigt.

Du kommer med tiden att få många avtal. Då är det bra om du kan söka på avtalsnamnet i din lista.


Eftersom Generella avtal inte är kopplade till ett företagsnamn står avtalsnamnet som utförare på kalkylraden.5. Skicka för godkännande och Godkänn avtal


Avtal med MEPS-företag skickas i MEPS till den som är vald som kontaktperson för avtalet.

Avtalet blir giltigt att använda när mottagaren har godkänt avtalet.

Mottagaren kan inte redigera avtalet utan måste kontakta dig för ändringar.
När du ändrar i avtalet kan mottagaren ladda om sidan och se de nya uppgifterna direkt.


Avtal med icke MEPS-företag godkänner du själv. Det skickas inget meddelande till företaget från MEPS.

Generella avtal godkänner du själv.

Avtalet blir giltigt att använda omgående.